Skip to content Skip to footer

CONDIȚII DE INTERNARE
Documente necesare pentru internare
1. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;
2. Cardul de sănătate / Adeverința de înlocuire a cardului de sănătate;
3. Biletul de internare de la medicul specialist din ambulatoriu sau medicul
de familie aflați în contract cu CNAS;
4. Dovada calității de asigurat prin adeverință de la locul de muncă cu
mențiunea că s-a plătit contribuția la C.A.S., adeverință eliberată de CJAS de
domiciliu (din care sa reiasă și numărul de zile de concediu medical avute în
ultimele 12 luni, în cazul în care se dorește eliberarea unui concediu medical) sau
cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificată la Biroul de
Internari/Externari prin accesarea site-ului cnas.ro;
5. Pacienții neasigurați, care acceptă internarea vor achita la externare
contravaloarea serviciilor oferite, în baza decontului de cheltuieli;
6. În cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat, solicită o intervenție
medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitalicești decontate de
sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va achita contravaloarea
serviciilor, în baza decontului de cheltuieli;
7. Documente privind istoricul medical al pacientului – rezultate anterioare,
scrisori medicale.
8. Este necesar ca pacientul sa comunice personalului medical numele,
adresa si numarul de contact ale rudei cele mai apropiate, apartinatorului,
reprezentantului legal.
OBIECTE NECESARE PENTRU INTERNARE:
• Pijamale/cămașă de noapte;
• Halat și papuci antiderapanți;
• Produse igiena personala.

CONDIȚII DE EXTERNARE
1. Data și ora externării vă vor fi anunțate cu 24 de ore înainte pentru ca Dvs
să vă puneți la punct cele necesare externării. Aparținătorii sunt anunțați cu
minim 48 de ore înainte cu privire la externarea unui pacient care necesită
însoțire la externare.
2. Anunțați-vă familia sau ruda cea mai apropiată despre momentul
externării. Dacă nu aveți mijloacele necesare (telefon mobil), solicitați ajutorul
personalului spitalului.
3. Dacă aveți neclarități în legătura cu medicația prescrisă sau prezentarea la
eventualele controale medicale, solicitați lămuriri medicului curant.
La externare, pacientul va primi următoarele documente:
• Scrisoare medicală/bilet de ieșire
• Rețeta (dacă este cazul);
• Indicații privind regimul alimentar și de viață;
• Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
• Programare consult după o perioadă stabilită;
• Concediu medical (dacă este cazul);
• Se recomandă ingrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul), servicii
ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu;
• Prescripții dispozitive medicale, dacă este cazul;
• Decontul de cheltuieli.
Externarea pacientului se face în următoarele condiții:
• La terminarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii –
estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se
actualizează în funcție de evoluția clinică;
• La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după
ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de
sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de
externare la cerere;
• La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului
în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
• La decesul pacientului, conform procedurii interne;
• La părăsirea spitalului fără aziv medical (fuga din spital);
• Disciplinar, conform procedurii interne

Sari la conținut