Skip to content Skip to footer

Examen de promovare-11.10.2023

ANTETanmcs 2023 .pdf

NR.48304/11.10.2023

ANUNŢ

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor funcţii de execuţie:

 

Postul scos la examenNumar posturiNivel studiiNivel postLoc de muncă conform structurii organizatoriceDurata contractului /timp lucru
Fizician principal1SExecuţieLaborator RadioterapieNedeterminată /normă întreagă/   6 ore/zi
Fizician specialist1SExecuţieLaborator RadioterapieNedeterminată /normă întreagă/   6 ore/zi
Registrator medical principalMExecuţieServiciul de Evaluare şi Statistică MedicalăNedeterminată /normă întreagă/   8 ore/zi

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ART. 72

(3) În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidaţii depun dosarul de examen care conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere;
 2. b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

CONDIŢII  SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

Pentru participarea la examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

 1. Fizician principal:
 • Diplomă de licenţă în specialitate
 •  5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
 1. Fizician specialist:
 • Diplomă de licenţă în specialitate
 •  4 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar

 

 1. Registrator medical principal:
 • Diplomă de studii medii
 •  4 ani vechime în specialitate

ACTELE NECESARE

 

În vederea participării la examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, candidaţii depun dosarul de examen în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea funcţiilor de execuţie.

Pentru înscrierea la examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente prevăzute la art. 72(3) din Hotărârea nr. 1336/2022:

 1. a) cerere de înscriere;
 2. b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de înscriere la examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, publicate pe site-ul spitalului.

Înscrierea la examen, se face respectând criteriile de studii si vechime prevăzute în Ordinul M.S. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind organizarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară la secretariatul comisiei de examen – Serviciul RUNOS, până la data de 24.10.2023, orele 14.00.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj, persoană de contact: Ec. Ungurenuş Atena Carmen, şef Serviciul R.U.N.O.S.

Examenul de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară constă în:

 • Selecţia dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;

PROBA SCRISA constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei şi, dupa caz, pe baza tematicii de examen.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

Pentru a promova examenul candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecare probă.

 

Examenul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Strada Tabaci nr.1, Craiova, Jud. Dolj astfel:

– proba scrisă în data de 01.11.2023, ora 09.00

Examenul se va organiza conform calendarului următor:

11.10.2023-24.10.2023

Interval orar: 10:00 – 14:00

Perioada  de  depunere dosare de examen
25.10.2023Selecţia dosarelor
26.10.2023orele14:00Termen afişare rezultate selecţie dosare
27.10.2023orele14:00Termen depunere contestaţii  selecţie dosare
30.10.2023orele14:00Termen afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
01.11.2023orele09:00Proba scrisă (sinteză/grilă)
01.11.2023orele: 15:00Termen afişare rezultate proba scrisă
02.11.2023orele15:00Termen depunere contestaţii proba scrisă
03.11.2023orele14:00Termen afişare rezultate contestaţii proba scrisă
03.11.2023orele15:00Afişare rezultate finale concurs

 

MANAGER,

GEORGESCU EUGEN FLORIN


 

Cerere de înscriere (format PDF si DOCX)

declaratie (format PDF si DOCX)

Tematica si bibliografie -FIZICIAN SPECIALISTFIZICIAN PRINCIPAL (format PDF)

Tematica si bibliografie -REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL (format PDF)

Dosare

SELECTIE FIZICIAN (format PDF)

SELECTIE FIZICIAN specialist (format PDF)

SELECTIE REGISTRATOR MEDICAL (format PDF)

ANUNT SALI PROBA SCRISA PROMOVARI (format PDF)

 

Rezultate proba scrisa

REZULTATE SCRIS – FIZICIAN PRINCIPAL (format PDF)

REZULTATE SCRIS – FIZICIAN SPECIALIST (format PDF)

REZULTATE SCRIS REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL (format PDF)

Rezultate finale

REZULTATE FINALE FIZICIAN PRINCIPAL (format PDF)

REZULTATE FINALE FIZICIAN SPECIALIST (format PDF)

REZULTATE FINALE REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL (format PDF)

ANUNT DATA ANGAJARE (format PDF)

Sari la conținut