Skip to content Skip to footer

Ocupare locuri de munca prin concurs- 20.04.2023

NR.18664 /13.04.2023 ANUNŢ  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. TABACI, nr.1, judeţul DOLJ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Postul scos la concurs Numar posturi Nivel studii Nivel post Loc de muncă conform structurii organizatorice Durata…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs- 02.05.2023

NR.21132/02.05.2023 ANUNŢ  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Postul scos la concurs Numar posturi Nivel studii Nivel post Loc de muncă conform structurii organizatorice Durata…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs- 08.05.2023

NR. 22300/08.05.2023 ANUNŢ  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ,  organizează concurs pentru ocuparea a 1(un) post - normă întreagă, post contractual de execuţie vacant de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică, pe perioadă nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi, în cadrul Farmaciei, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs-03.08.2023

NR.37073/03.08.2023 ANUNŢ SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de execuţie vacante: Postul scos la concurs Număr posturi Nivel studii Nivel post Loc de…

Read More

Ocupare locuri de munca medici prin concurs- 29.08.2023

NR.40721/28.08.2023 ANUNŢ   SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ,  în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs- 01.09.2023

41628/01.09.2023 ANUNŢ  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ,  organizează concurs pentru ocuparea a 1(un) post - normă întreagă, post contractual de execuţie vacant de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică, pe perioadă nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi, în cadrul Farmaciei, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs- 01.09.2023

NR.41628/01.09.2023 ANUNŢ SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Postul scos la concurs Numar posturi Nivel studii Nivel post Loc de muncă conform structurii organizatorice Durata…

Read More

Ocupare locuri de munca medici prin concurs-11.09.2023

NR.43166/11.09.2023 ANUNŢ   SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ,  în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate…

Read More

Examen de promovare-11.10.2023

NR.48304/11.10.2023 ANUNŢ SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează examenului de promovare, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor funcţii de execuţie: Postul scos la…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs-11.10.2023

NR.48305/11.10.2023   ANUNŢ SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:Postul scos la concurs Numar posturi Nivel studii Nivel post Loc de muncă conform…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs-31.10.2023

NR.51549/31.10.2023 ANUNŢ SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA  cu sediul în localitatea CRAIOVA,  str. TABACI,  nr.1,  judeţul DOLJ  organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:Postul scos la concurs Numar posturi Nivel studii Nivel post Loc de muncă conform structurii organizatorice Durata…

Read More

Ocupare locuri de munca prin concurs-23.11.2023

NR.55668/23.11.2023 ANUNŢ SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA cu sediul în localitatea CRAIOVA, str. TABACI, nr.1, judeţul DOLJ organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:Postul scos la concurs Numar…

Read More

Sari la conținut