Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
 
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 
Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
 
Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componen?ei ?i a atribu?iilor Consiliului etic care func?ioneaz? în cadrul spitalelor publice
 
Legislatie pe site-ul Ministerului Sanatatii


Ultima modificare: 04.03.2021
(c)2005-2021 SCJU Craiova