Adresa postală:
Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova
Craiova, str. Tabaci, nr. 1, 200642
Telefon: 0251-502200 (centrala spitalului)
Fax: 0251-534523
Email:
Site: http://www.scjuc.ro
 

Programare consultatii: 0251-502350 sau 0251-502103
 

Conducerea spitalului

MANAGER: 0251-502202 (Dr. Fănută Bogdan-Marius)

- e-mail:

DIRECTOR ADJUNCT MEDICAL: 0251-502411 (Conf. Univ. Dr. Tarnită Dănut)

- e-mail:

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: 0251-502274 (ec. Tanasie Gabriela)

- e-mail:

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI: 0251-502411 (As. Med. Lupuletu Geta)

- e-mail:
 

Serviciul personal-salarizare

Biroul tehnic

Informatica

Statistica

Farmacie

Cardiologie

Aprovizionare

Audit

Juridic

Achizitii publice

PNS

Pentru alte probleme, întrebări, sugestii


Ultima modificare: 12.08.2014
(c)2005-2014 SCJU Craiova